Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γινόμαστε πιο δυνατοί για 16 συνεχόμενα χρόνια

Η καλή γνώση της αγοράς, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, η μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών και συνεργατών του ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΑΜΑ, αποτελούν εγγύηση για την υλοποίηση οποιουδήποτε project επιτυγχάνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η εταιρία διαθέτει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αποτελεί μέλος Διεθνών Ενώσεων και Ευρωπαϊκών Κέντρων

22 χρόνια εμπειρίας σε αναπτυξιακά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων
92,4% εγκρίσεις προγραμμάτων
456 ολοκληρωμένα έργα
64 στελέχη και εξωτερικοί συνεργάτες με πλήρη εξειδίκευση
8.216 ανθρωποώρες κατάρτισης

Ενδεικτικά Υλοποιημένα Έργα

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ έχει μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση και τον συντονισμό έργων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα, σε επιχειρήσεις και σε Φορείς, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στην εκπόνηση μελετών και ερευνών και στην οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων