Σχετικά με την εταιρία

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ αποτελεί ένα επιχειρηματικό σχήμα το οποίο προήλθε από τη συνεργασία καταξιωμένων στελεχών στο χώρο των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2004 και δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού υποστηρίζοντας, μέσω ενός ευρύτατου φάσματος συμβουλευτικών υπηρεσιών, οργανισμούς ή επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, φορείς εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών , στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

Έχεις μια μοναδική ιδέα ή θέλεις να επενδύσεις σε κάτι μοναδικό; Μπες τώρα στο r2bplatform.gr !

Copyright © 2019 ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ | ΚΟΖΑΝΗ